Drimble

Bedrijven in Ferwoude

Overzicht van bedrijven uit Ferwoude die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over ferwoude

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Ferwoude

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Ferwoude. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Ferwoude

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
13-05-2018Rundveehouderij B.J. Knol
Scharnebuursterweg 4, Ferwoude
Ferwoude71611274
06-03-2018Mts. J.S. en A.A. Bokma - Couperus
Scharnebuursterweg 4, Ferwoude
Ferwoude70801827
07-02-2018KTD Kok Technische Dienstverlening
Doniaburen 11, Ferwoude
Ferwoude70837147
05-01-2018Mts. Lijcklama à Nijeholt
Aaltjemeerweg 16, Ferwoude
Ferwoude70153221
20-10-2017Frank Veltman
Buren 10, Ferwoude
Ferwoude69666555
29-06-2017Van der Zande Geveltechniek
Buren 15, Ferwoude
Ferwoude68900090
29-06-2017Handelsonderneming Cris Feenstra
Buren 26 A, Ferwoude
Ferwoude68952635
27-02-2017S. de Witte & L. Lendle & S.S. de Witte
Wonnebuursterweg 10, Ferwoude
Ferwoude67755607
03-11-2016Kindercentrum Thuis-bij-Thea Ferwoude
Buren 31, Ferwoude
Ferwoude52728609
16-05-2016Stellingwerf Verhuur
Buren 32, Ferwoude
Ferwoude66018463
20-07-2015KDV De Pôlepykjes
Buren 31, Ferwoude
Ferwoude01124654
02-06-2014KDV De Pôlepykjes
Buren 31, Ferwoude
Ferwoude41005662
18-04-2011Stellingwerf Gym
Djipwei 3, Ferwoude
Ferwoude52550842
22-03-2011Mts P.J. en Y.G.en J. de Jong
Scharnebuursterweg 17, Ferwoude
Ferwoude52326810
25-10-2010CBS De Finne
Buren 31, Ferwoude
Ferwoude40006106
30-12-2009De Jong Uitvaartverzorging
Aaltjemeerweg 4, Ferwoude
Ferwoude01170377
28-12-2009K. Wijma-Schrale
Wonnebuursterweg 2, Ferwoude
Ferwoude01169929
28-10-2009F. Dooper
Aaltjemeerweg 7, Ferwoude
Ferwoude01165432
18-05-2009J.B. Visser
Scharnebuursterweg 2, Ferwoude
Ferwoude01153149
20-04-2009Crea-Mo
Buren 26 A, Ferwoude
Ferwoude01150187
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: