Bedrijven in Exmorra

Overzicht van bedrijven uit Exmorra die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over exmorra

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Exmorra

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Exmorra. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Exmorra

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
25-01-2021Lavearje
Exmorrazijl 3, Exmorra
Exmorra81672896
11-01-2021Voetzorg Miranda
Hendrik Postmastrjitte 7, Exmorra
Exmorra81529414
06-11-2020Jeffrey de Wit Dienstverlening
van der Weijstrjitte 9, Exmorra
Exmorra80821596
26-10-2020Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in de Gemeente Littenseradiel
Dorpsstraat 70, Exmorra
Exmorra40005981
26-10-2020Parami Holding BV
Lonjé 2, Exmorra
Exmorra80711723
25-09-2020JH-Coaching
Dorpsstraat 62, Exmorra
Exmorra80422497
27-07-2020Vereniging De Letbloeiers
Dorpsstraat 20, Exmorra
Exmorra78541778
29-06-2020CCP Holding BV
Bolswarderweg 1, Exmorra
Exmorra78422760
01-06-2020Joboco
Meerswal 5, Exmorra
Exmorra78157293
01-05-2020Soofshorseriding
Meerswal 11, Exmorra
Exmorra80072496
12-03-2020Lycksa advies
Ds Wilhelmus à Brakelstr 39, Exmorra
Exmorra77628845
01-01-2020Thuiskantoor De Romte
Bolswarderweg 15, Exmorra
Exmorra76757145
01-01-2020BMJ - HELPFERLIENING & SPORT
Bruindeer 4, Exmorra
Exmorra77165586
01-11-2019D. Brander
Bolswarderweg 9 A, Exmorra
Exmorra76313530
27-03-2019Wiersma Holding BV
Meerswal 3, Exmorra
Exmorra74417096
27-03-2019Pluimveebedrijf Wiersma BV
Meerswal 3, Exmorra
Exmorra74445405
01-02-2019Multimedia Hendry
Dorpsstraat 88, Exmorra
Exmorra73931977
14-01-2019Haarstudio Sabine
van der Weijstrjitte 1, Exmorra
Exmorra73791121
01-06-2018Reitsma-Tekstwerk
Jelle Huitemastrjitte 7, Exmorra
Exmorra71785388
06-03-2018Vereniging van Eigenaars van het gebouw Eerste Weteringdwarsstraat 53/hoek Weteringstraat 15 te Amsterdam
Bolswarderweg 13, Exmorra
Exmorra70690278
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: