Drimble

Bedrijven in Exmorra

Overzicht van bedrijven uit Exmorra die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over exmorra

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Exmorra

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Exmorra. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Exmorra

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
02-04-2019Pluimveebedrijf Wiersma BV
Meerswal 3, Exmorra
Exmorra74445405
29-03-2019Wiersma Holding BV
Meerswal 3, Exmorra
Exmorra74417096
14-02-2019Maatschap D.F. & G.C. Ettema - van Dijk
Exmorrazijl 5, Exmorra
Exmorra73985287
14-02-2019Haarstudio Sabine
van der Weijstrjitte 1, Exmorra
Exmorra73791121
14-02-2019Multimedia Hendry
Dorpsstraat 88, Exmorra
Exmorra73931977
13-06-2018Reitsma-Tekstwerk
Jelle Huitemastrjitte 7, Exmorra
Exmorra71785388
05-04-2018Aldo van Wingaarden
Bolswarderweg 13, Exmorra
Exmorra71175628
06-03-2018Vereniging van Eigenaars van het gebouw Eerste Weteringdwarsstraat 53/hoek Weteringstraat 15 te Amsterdam
Bolswarderweg 13, Exmorra
Exmorra70690278
20-10-2017Stichting De Spintol Poppenhuizen
Ds Wilhelmus í  Brakelstr 12, Exmorra
Exmorra69576424
20-10-2017Eetbare Schoonheid
Meerswal 9, Exmorra
Exmorra69419205
20-08-2017A.J.J. Tolsma Holding BV
Surein 4, Exmorra
Exmorra69105995
20-08-2017T.A.J. Tolsma Holding BV
Surein 7, Exmorra
Exmorra69106363
20-08-2017Tolsma Vastgoed BV
Surein 7, Exmorra
Exmorra69108978
20-08-2017Autobedrijf Tolsma Exmorra BV
Surein 7, Exmorra
Exmorra69112770
20-08-2017Autoverkoopbedrijf Tolsma Exmorra BV
Surein 7, Exmorra
Exmorra69112843
20-08-2017Van Wingaarden Tandheelkunde
Bolswarderweg 13, Exmorra
Exmorra69290881
02-03-2017Staal&Steen
Dorpsstraat 70, Exmorra
Exmorra68202288
27-02-2017Huisje 11
Jelle Huitemastrjitte 11, Exmorra
Exmorra67964796
12-01-2017S. Postma Veehouderij
Surein 5, Exmorra
Exmorra01096183
01-12-2016Peuterhonk
van der Weijstrjitte 12, Exmorra
Exmorra65992172
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: