Bedrijven in Easterwierrum

Overzicht van bedrijven uit Easterwierrum die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over easterwierrum

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Easterwierrum

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Easterwierrum. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Easterwierrum

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
29-01-2021DV montage
Doarpsstrjitte 43, Easterwierrum
Easterwierrum81743254
01-04-2020J. Meijers
Bûtewei 36, Easterwierrum
Easterwierrum77833279
03-02-2020JDS Handelsonderneming
De Dille 6, Easterwierrum
Easterwierrum77161289
01-02-2020Robert Terra Hovenier
Rydwei 16, Easterwierrum
Easterwierrum77203798
27-12-2019Digitaal Steunpunt Fryslân
Skuorrehôfwei 6, Easterwierrum
Easterwierrum76695247
11-10-2019Speerstra Zorgmanagement en Consultancy
Doarpsstrjitte 52, Easterwierrum
Easterwierrum76101657
21-09-2019IJsbaanvereniging Easterwierrum
Bûtewei 26, Easterwierrum
Easterwierrum75734214
01-08-2019Frits Miedema Dienstverlening
Doarpsstrjitte 46, Easterwierrum
Easterwierrum75479613
13-05-2019build
Tsjerkebuorren 1, Easterwierrum
Easterwierrum74804774
16-11-2018Sunset Salon
De Finne 9, Easterwierrum
Easterwierrum73171565
06-03-2018J. Meijers
Bûtewei 36, Easterwierrum
Easterwierrum70266522
07-02-2018Verbuildinglab
Doarpsstrjitte 3, Easterwierrum
Easterwierrum70836949
26-01-2018Tsjerkebier BV
Doarpsstrjitte 2, Easterwierrum
Easterwierrum70750327
18-12-2017Speerstra RVS
Doarpsstrjitte 52, Easterwierrum
Easterwierrum70306362
04-10-2017Schoustra Dienstverlening
Bûtewei 22, Easterwierrum
Easterwierrum69841748
02-10-2017Theetuin en minicamping De Dille
De Dille 3, Easterwierrum
Easterwierrum69843953
08-06-2017Beista uitvaartzorg
Fûgelsangleane 11, Easterwierrum
Easterwierrum68917465
27-02-2017Stichting Escaperoom Easterwierrum
De Finne 3, Easterwierrum
Easterwierrum68053975
29-12-2016Poartfinne BV
Tsjerkebuorren 11, Easterwierrum
Easterwierrum67657710
31-03-2016Anneke Naaiatelier
Skuorrehôfwei 8, Easterwierrum
Easterwierrum65288823
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: