Drimble

Bedrijven in Easterwierrum

Overzicht van bedrijven uit Easterwierrum die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over easterwierrum

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Easterwierrum

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Easterwierrum. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Easterwierrum

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
25-05-2019build
Tsjerkebuorren 1, Easterwierrum
Easterwierrum74804774
13-02-2019Delta Spheres BV
Doarpsstrjitte 44, Easterwierrum
Easterwierrum73972150
12-02-2019Delta Spheres Holding BV
Doarpsstrjitte 44, Easterwierrum
Easterwierrum73959960
23-12-2018Sunset Salon
De Finne 9, Easterwierrum
Easterwierrum73171565
06-03-2018J. Meijers
Bûtewei 36, Easterwierrum
Easterwierrum70266522
06-03-2018Speerstra RVS
Doarpsstrjitte 52, Easterwierrum
Easterwierrum70306362
06-03-2018Verbuildinglab
Doarpsstrjitte 3, Easterwierrum
Easterwierrum70836949
29-01-2018Tsjerkebier BV
Doarpsstrjitte 2, Easterwierrum
Easterwierrum70750327
05-01-2018Serigala sports
Doarpsstrjitte 44, Easterwierrum
Easterwierrum70051747
05-01-2018Theetuin en minicamping De Dille
De Dille 3, Easterwierrum
Easterwierrum69843953
16-10-2017Schoustra Dienstverlening
Bûtewei 22, Easterwierrum
Easterwierrum69841748
29-06-2017Beista uitvaartzorg
Fûgelsangleane 11, Easterwierrum
Easterwierrum68917465
29-06-2017Sybrich de Vries
Doarpsstrjitte 44, Easterwierrum
Easterwierrum68881460
27-02-2017Stichting Escaperoom Easterwierrum
De Finne 3, Easterwierrum
Easterwierrum68053975
27-02-2017Poartfinne BV
Doarpsstrjitte 51 A, Easterwierrum
Easterwierrum67657710
31-03-2016Anneke Naaiatelier
Skuorrehôfwei 8, Easterwierrum
Easterwierrum65288823
31-03-2016Care To Wear
Skuorrehôfwei 10, Easterwierrum
Easterwierrum64834409
24-12-2014Enerzjy Koöperaasje Easterwierrum U.A.
Skuorrehôfwei 21, Easterwierrum
Easterwierrum62151347
26-05-2014Kooijmans verbouw en sloopwerk
Doarpsstrjitte 27, Easterwierrum
Easterwierrum60736860
05-06-2012Autobedrijf S.S. Sypersma BV
Dilledyk 1, Easterwierrum
Easterwierrum55410448
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: