Bedrijven in Deersum

Overzicht van bedrijven uit Deersum die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over deersum

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Deersum

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Deersum. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Deersum

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
01-04-2020NAVAR-MANAGEMENT
nummer 19, Deersum
Deersum77712951
25-01-2020Stichting administratiekantoor AK Holding
nummer 3, Deersum
Deersum76858154
28-12-2019AK Holding BV
nummer 3, Deersum
Deersum76891054
23-11-2019Diaconie Protestantse gemeente Ingwert te Raerd (Rauwerd)
nummer 34, Deersum
Deersum76454762
02-01-2018K. van der Velde
nummer 11, Deersum
Deersum70936188
01-01-2018Letterfretter
nummer 65, Deersum
Deersum70956219
01-05-2017Van Printers
nummer 54, Deersum
Deersum68666225
01-03-2017Wurkbedriuw Nûmer 16
nummer 16, Deersum
Deersum68212879
27-12-2016Easy Silage Holding BV
nummer 3, Deersum
Deersum67635172
27-12-2016Easy Silage BV
nummer 3, Deersum
Deersum67643469
29-11-2016Osinga Electronics Holding BV
nummer 46, Deersum
Deersum67377475
11-03-2016Technischedienst.nu
nummer 3, Deersum
Deersum65548388
25-08-2014Neri Guitars
nummer 15 a, Deersum
Deersum61309818
15-08-2014Timmernocht
nummer 28, Deersum
Deersum61224456
29-06-2013Oomen Cardio BV
nummer 32, Deersum
Deersum58279784
26-11-2012Tekst- en Mediabureau Interpunctie
nummer 46, Deersum
Deersum56543743
12-11-2012Glazema advies en dienstverlening
Harstawei 3, Deersum
Deersum56450125
21-02-2012Stichting Walk On
nummer 62, Deersum
Deersum54694167
30-12-2010Mini Camping De Wynmole
Harstawei 8, Deersum
Deersum51611465
20-12-2010Woonwagenvakantie.nl
nummer 62, Deersum
Deersum51489805
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: