Bedrijven in Dedgum

Overzicht van bedrijven uit Dedgum die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over dedgum

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Dedgum

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Dedgum. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Dedgum

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
01-01-2021Balkema Yachting
Buren 25, Dedgum
Dedgum81378882
21-09-2020Stal fan de Ysgumerwei
Ysgumerweg 3, Dedgum
Dedgum80339352
01-02-2018FØ Jewelry
Buren 29, Dedgum
Dedgum70805024
20-03-2017Natasja van der Meulen
Buren 43, Dedgum
Dedgum68326025
01-12-2016SprinkelSprankel
Buren 10, Dedgum
Dedgum66883857
31-03-2016Hydro Sports
Vissersburen 2, Dedgum
Dedgum65141326
21-10-2013Marysa Adriana Music
Buren 41, Dedgum
Dedgum59019220
01-07-2013Mark Berman
Buren 29, Dedgum
Dedgum58236775
01-07-2012Westerhof-Kooistra/ Naturistencamping Buorkerij
Arkumerlaan 8, Dedgum
Dedgum55583504
12-05-2010Mts. Ettema
Krabbedijk 4, Dedgum
Dedgum01182957
08-07-2009Rijpera State
Krabbedijk 2, Dedgum
Dedgum01158214
30-05-2007S.K. Bakker Internationaal Transport
Ysgumerweg 1, Dedgum
Dedgum01120088
01-01-2006De Ûnderweiskapper
Arkumerlaan 6, Dedgum
Dedgum01111466
07-04-2005Perfecton BV
Buren 2, Dedgum
Dedgum01108075
08-12-2004Leanwurk Bakker
Ysgumerweg 5, Dedgum
Dedgum01106166
09-07-2003Perfecton
Buren 2, Dedgum
Dedgum09136642
01-12-1998Iisklub Blauhus (Blauwhuis) e.o.
Krabbedijk 4, Dedgum
Dedgum01083040
16-12-1986Beheersmaatschappij J. Balkema BV
Buren 25, Dedgum
Dedgum01054422
06-12-1985Doarpsbilang Dedzjum en Omkriten
Vissersburen 2 A, Dedgum
Dedgum40004063
10-10-1983Schering en Inslag
Ysgumerweg 6, Dedgum
Dedgum40003614
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: