Bedrijven in Cornwerd

Overzicht van bedrijven uit Cornwerd die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over cornwerd

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Cornwerd

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Cornwerd. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Cornwerd

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
15-10-2018Firma Van Dijk
Sotterumerdijk 15, Cornwerd
Cornwerd72470348
13-05-2018Stichting SandyMoves
Sotterumerdijk 5, Cornwerd
Cornwerd71467424
17-08-2017Windpark Gooyum-Houw BV
Dorpsweg 1, Cornwerd
Cornwerd69410208
31-01-2017WB Solutions
Dorpsweg 3, Cornwerd
Cornwerd67959695
01-01-2017VAN DIJK GWW/VERHUUR/TECHNIEK
Hayumerlaan 4, Cornwerd
Cornwerd67588204
30-05-2013G.C. van der Meer Holding BV
Houwdijk 20, Cornwerd
Cornwerd58062912
26-11-2012Schumacher Las & Montage
Sotterumerdijk 15, Cornwerd
Cornwerd56543298
01-04-2012Kanako Inoue
Dorpsweg 15, Cornwerd
Cornwerd55279198
20-12-2011U.P. Tjeerdema en T. Tjeerdema-Meijer
Hollingerlaan 2, Cornwerd
Cornwerd54148111
17-08-2009Praktijk voor Therapeutische technieken Adema
Dorpsweg 6, Cornwerd
Cornwerd01160721
21-04-2009Stichting Men- en Ruterpaden Fryslân
Sotterumerdijk 15, Cornwerd
Cornwerd01150257
31-03-2009Maatschap D. en J.J. Tilstra en F.J. Tilstra-Hoekstra
Hayumerlaan 5, Cornwerd
Cornwerd01148575
20-01-2009G.L.A.S. Glas in Lood Atelier Scheveningen (Den Haag)
Sotterumerdijk 7, Cornwerd
Cornwerd27334612
31-10-2008Noordwind
Dorpsweg 13 A, Cornwerd
Cornwerd01139001
21-03-2008Groepsaccommodatie De Zwanenkap
Hayumerlaan 1, Cornwerd
Cornwerd17222843
31-08-2006MARIJKEIRIK
Houwdijk 20, Cornwerd
Cornwerd01115575
20-02-2006Stichting Administratiekantoor Windpark A7 Beheer BV
Dorpsweg 1, Cornwerd
Cornwerd01112579
05-10-2005G. Mensonides Beheer BV
Dorpsweg 1, Cornwerd
Cornwerd01110447
01-05-2005Melkveebedrijf Mensonides
Dorpsweg 8, Cornwerd
Cornwerd01171363
29-11-2004Windpark A7 Beheer BV
Dorpsweg 1, Cornwerd
Cornwerd01106049
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: