Drimble

Bedrijven in Verspreide huizen Zurich

Overzicht van bedrijven in de buurt Verspreide huizen Zurich die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over buurt verspreide huizen zurich

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit de buurt Verspreide huizen Zurich

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit de buurt Verspreide huizen Zurich in de gemeente Súdwest-Fryslân. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Verspreide huizen Zurich

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
04-04-2019V.O.F. Kooistra-Strikwerda
Gooyumerweg 29, Zurich
Zurich74429477
08-07-2018Afsluitdijk Wadden Center
Afsluitdijk 1 C, Kornwerderzand
Kornwerderzand69094780
06-03-2018Happy-KidsKleding
Gooyumerweg 23, Zurich
Zurich70821186
26-10-2017Hajé Afsluitdijk Zurich BV
Viaduct 3, Zurich
Zurich69910472
22-04-2013Tamoil Tankstation Zurich
Viaduct 3, Zurich
Zurich24088707
21-11-2011F.I.A. en Y. Stegenga
Ottenbuursterlaan 5, Zurich
Zurich53986601
31-12-2007Bekema Montage
Ald Mar 22, Zurich
Zurich01124307
07-06-2006OK Zurich
Rijksweg N31, Zurich
Zurich24309502
22-01-2004L. Lemstra
Gooyumerweg 23, Zurich
Zurich01102455
OnbekendHandelsonderneming Harold Eekma
Sluisweg 21, Kornwerderzand
Kornwerderzand55264387
OnbekendDorpsbelang Kornwerderzand
Sluisweg 25, Kornwerderzand
Kornwerderzand52937879
OnbekendH. Kooistra
Gooyumerweg 29, Zurich
Zurich55362591
OnbekendVeeteelt & Loonwerk G. Geel
Ottenbuursterlaan 1, Zurich
Zurich53051580
OnbekendRijkswaterstaat
Afsluitdijk 3, Kornwerderzand
Kornwerderzand27364178
OnbekendRijkswaterstaat
Sluisweg 1, Kornwerderzand
Kornwerderzand27364178
OnbekendRijkswaterstaat
Sluisweg 1 A, Kornwerderzand
Kornwerderzand27364178
OnbekendRijkswaterstaat
Sluisweg 3, Kornwerderzand
Kornwerderzand27364178
OnbekendRijkswaterstaat
Sluisweg 43, Kornwerderzand
Kornwerderzand27364178
OnbekendRijkswaterstaat
Sluisweg 45, Kornwerderzand
Kornwerderzand27364178

Navigeer verder:

HyperlokaalBuurt Verspreide huizen ZurichWijk Weidestreek West (Zurich)
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: