Drimble

Bedrijven in Verspreide huizen Oudega (Oudega (Wymbritseradiel))

Overzicht van bedrijven in de buurt Verspreide huizen Oudega (Oudega (Wymbritseradiel)) die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over buurt verspreide huizen oudega (oudega (wymbritseradiel))

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit de buurt Verspreide huizen Oudega (Oudega (Wymbritseradiel))

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit de buurt Verspreide huizen Oudega (Oudega (Wymbritseradiel)) in de gemeente Súdwest-Fryslân. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Verspreide huizen Oudega (Oudega (Wymbritseradiel))

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
25-05-2019Ypma`s Maritieme Dienstverlening
Lytshuzen 29, Heeg
Heeg74779001
15-02-2019WOW hospitality - events - marketing
De Band 12 A, Oudega (Wymbritseradiel)
Oudega (Wymbritseradiel)73573825
17-08-2018Thús by Angelina
Lytshuzen 37, Heeg
Heeg72157852
05-01-2018Huub Lambriex
Feandyk 4, Oudega (Wymbritseradiel)
Oudega (Wymbritseradiel)70201420
20-10-2017Rijschool Bodhi
Rigedyk 45, Oudega (Wymbritseradiel)
Oudega (Wymbritseradiel)69559147
28-02-2017Maatschap Kruis
Rigedyk 49, Oudega (Wymbritseradiel)
Oudega (Wymbritseradiel)01151831
16-01-2017Sterke Hantje
Feandyk 1, Oudega (Wymbritseradiel)
Oudega (Wymbritseradiel)67816282
31-03-2016Jachthaven de Horizon BV
Feandyk 6 A, Oudega (Wymbritseradiel)
Oudega (Wymbritseradiel)64940608
31-12-2015Stichting Kwyk
Wieldyk 12, Gaastmeer
Gaastmeer64928217
07-01-2014Ebelien Breeuwsma Administraties & Zo.
Westerskatting 4, Oudega (Wymbritseradiel)
Oudega (Wymbritseradiel)59642572
15-01-2013De WiDe BV
Feandyk 6 A, Oudega (Wymbritseradiel)
Oudega (Wymbritseradiel)56967381
05-04-2012Autorijschool Anna
Rigedyk 45, Oudega (Wymbritseradiel)
Oudega (Wymbritseradiel)55044069
16-11-2011Maatschap Wiegersma
Feandyk 5, Oudega (Wymbritseradiel)
Oudega (Wymbritseradiel)53959132
24-05-2011Jachtbemiddeling Friesland
Lytshuzen 39, Heeg
Heeg52775119
04-01-2011gebr. publishing
Lytshuzen 11, Heeg
Heeg51619083
15-02-2010Zeilstra Advies
Wieldyk 14, Gaastmeer
Gaastmeer01175769
09-02-2010Maatschap F.S. en H. de Jong
De Band 1, Oudega (Wymbritseradiel)
Oudega (Wymbritseradiel)01174986
25-01-2010Maatschap J. Visser en H.B. Visser-Visser
Lytshuzen 33, Heeg
Heeg01172920
13-07-2009Maatschap K. Osinga & F. Pranger
Rigedyk 23, Oudega (Wymbritseradiel)
Oudega (Wymbritseradiel)01158401
23-06-2009mvb Ypma
Rigedyk 13, Oudega (Wymbritseradiel)
Oudega (Wymbritseradiel)01156510

Navigeer verder:

HyperlokaalBuurt Verspreide huizen Oudega (Oudega (Wymbritseradiel))Wijk West IJlst (Oudega (Wymbritseradiel))
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: