Drimble

Bedrijven in Heidenschap (It Heidenskip)

Overzicht van bedrijven in de buurt Heidenschap (It Heidenskip) die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over buurt heidenschap (it heidenskip)

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit de buurt Heidenschap (It Heidenskip)

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit de buurt Heidenschap (It Heidenskip) in de gemeente Súdwest-Fryslân. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Heidenschap (It Heidenskip)

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
23-11-2019Protestantse gemeente te It Heidenskip
Brânburren 18, It Heidenskip
It Heidenskip76415074
23-11-2019Diaconie Protestantse gemeente te It Heidenskip
Brânburren 18, It Heidenskip
It Heidenskip76415295
21-09-2019Renema Dairy Development
Heidenskipsterdyk 28 G, It Heidenskip
It Heidenskip75669242
19-08-2019Biologisch legkippenbedrijf de Utrin
Koaidyk 11, It Heidenskip
It Heidenskip75556758
12-03-2019Het Kanaal BV
Brânburren 3, It Heidenskip
It Heidenskip74232932
12-03-2019Jorritsma Groepenkasten BV
Brânburren 3, It Heidenskip
It Heidenskip74236598
14-02-2019TDRP
Heidenskipsterdyk 34, It Heidenskip
It Heidenskip73773654
13-05-2018De Oude Kwast
Heidenskipsterdyk 38, It Heidenskip
It Heidenskip71313753
13-05-2018Trainingsstal Pietie van den Berg
Heidenskipsterdyk 8, It Heidenskip
It Heidenskip71582770
24-01-2018Stichting Collectie Nanning Hendrik Bulthuis
Brânburren 7, It Heidenskip
It Heidenskip70706522
10-01-2018K. van der Beek Holding BV
Heidenskipsterdyk 14, It Heidenskip
It Heidenskip70575673
20-08-2017Twijnstra Holding BV
Ursuladyk 22, It Heidenskip
It Heidenskip69090432
29-04-2017Scheepsmakelaardij HeidenSkip
Heidenskipsterdyk 28 G, It Heidenskip
It Heidenskip68226160
27-02-2017R.R. Miedema
Heidenskipsterdyk 34, It Heidenskip
It Heidenskip67934757
01-12-2016AMB Physio & Equi
Heidenskipsterdyk 28 C, It Heidenskip
It Heidenskip66542901
01-08-2016Berneopfang de reidhintsjes
Brânburren 22, It Heidenskip
It Heidenskip65861914
01-08-2016RW internationaal transport
Heidenskipsterdyk 28 D, It Heidenskip
It Heidenskip66027543
11-07-2016Timmerbedrijf Kampen
Heidenskipsterdyk 53, It Heidenskip
It Heidenskip66439744
31-03-2016Van de Logt spuit en schilderwerken
Heidenskipsterdyk 22, It Heidenskip
It Heidenskip65118057
31-03-2016Gradus Miedema Timmerwerken
Heidenskipsterdyk 45, It Heidenskip
It Heidenskip65172922

Navigeer verder:

HyperlokaalBuurt Heidenschap (It Heidenskip)Wijk Koudum (It Heidenskip)
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: