Drimble

Bedrijven in Britswert

Overzicht van bedrijven uit Britswert die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over britswert

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Britswert

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Britswert. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Britswert

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
25-05-2019Maatschap Bonsma
Jeth 1, Britswert
Britswert74736515
04-04-2019iisklup Britswert-Wiuwert (Wieuwerd)
Kleasterdyk 1, Britswert
Britswert74473131
17-08-2018Jongvee C&L
Jeth 7, Britswert
Britswert72212349
27-02-2017V.O.F. Koopmans - Rienstra
Swarte Mole 1, Britswert
Britswert68037767
20-12-2016Noordmans Maaiservice
Kromwâl 12, Britswert
Britswert67514766
01-12-2016Pieter Koopmans
Swarte Mole 1, Britswert
Britswert67057101
31-03-2016Studio 441
Kromwâl 4, Britswert
Britswert65590902
21-02-2013Friesche Vastgoedsociëteit
Buorren 1, Britswert
Britswert57285055
25-04-2012Transitie Wolwêzen
Kleasterdyk 10, Britswert
Britswert55168205
27-01-2011Kromwâl, tekst & communicatie
Kromwâl 14, Britswert
Britswert51899736
10-08-2010NuDDelnocht
Terp 5, Britswert
Britswert50564676
08-04-2010Davinckie
Kromwâl 4, Britswert
Britswert01180975
01-03-2010Maatschap M. Bosma en R. Veenstra
Kleasterdyk 2, Britswert
Britswert01177585
26-01-2010Mts. P. en R. en J. Fopma
Froonackerdyk 1, Britswert
Britswert01173395
18-01-2010Melkveebedrijf J. en T. Baarda
Swarte Mole 3, Britswert
Britswert01171991
08-04-2009Mts. Peenstra
Kromwâl 18, Britswert
Britswert01149479
24-02-2009Kees Mourits Agrarische Dienstverlening
Buorren 4, Britswert
Britswert01146032
29-12-2008De Sinneflecht
Kleasterdyk 8, Britswert
Britswert01141753
14-10-2002AGP-GPC BV
Buorren 12, Britswert
Britswert02078514
10-07-2002Acadis Adler BV
Buorren 12, Britswert
Britswert01096994
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: