Bedrijven in Britswert

Overzicht van bedrijven uit Britswert die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over britswert

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Britswert

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Britswert. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Britswert

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
13-03-2020Canik BV
Kromwâl 4, Britswert
Britswert77625307
19-08-2019RianneO
Jeth 5, Britswert
Britswert75612127
03-05-2019Maatschap Bonsma
Jeth 1, Britswert
Britswert74736515
04-04-2019iisklup Britswert-Wiuwert (Wieuwerd)
Kleasterdyk 1, Britswert
Britswert74473131
01-12-2016Pieter Koopmans
Swarte Mole 1, Britswert
Britswert67057101
17-03-2016Studio 441
Kromwâl 4, Britswert
Britswert65590902
18-11-2014Preparateur Pieter
Terp 5, Britswert
Britswert61905046
14-02-2014JFopma advies
Froonackerdyk 1, Britswert
Britswert60000848
01-06-2013Een Witte Raaf
Buorren 9, Britswert
Britswert57995443
25-04-2012Transitie Wolwêzen
Kleasterdyk 10, Britswert
Britswert55168205
01-09-2011Friesche Vastgoedsociëteit
Buorren 1, Britswert
Britswert57285055
27-01-2011Kromwâl, tekst & communicatie
Kromwâl 14, Britswert
Britswert51899736
02-04-2010Davinckie
Kromwâl 4, Britswert
Britswert01180975
27-01-2010Maatschap N.W. van Dijk & J. van Dijk-van den Berg
Kleasterdyk 1, Britswert
Britswert01173525
26-01-2010Mts. P. en R. en J. Fopma
Froonackerdyk 1, Britswert
Britswert01173395
21-01-2010Maatschap van der Hem - Meindertsma
Jeth 2, Britswert
Britswert01172706
15-01-2010Melkveebedrijf J. en T. Baarda
Swarte Mole 3, Britswert
Britswert01171991
28-12-2009Gewoan Geert
Terp 7, Britswert
Britswert01170095
01-05-2007Mts. Peenstra
Kromwâl 18, Britswert
Britswert01149479
01-01-2005Noordmans Maaiservice
Kromwâl 12, Britswert
Britswert67514766
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: