Drimble

Bedrijven in Boazum (Bozum)

Overzicht van bedrijven uit Boazum die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over boazum

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Boazum

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Boazum. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Boazum (Bozum)

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
25-07-2019Retail Trading
It Oerd 20, Boazum
Boazum75418339
04-04-2019Feestfertier
De Trochsnijing 2, Boazum
Boazum74322648
15-02-2019Stienstra Hout- en Tuinhout Import
De Trochsnijing 2, Boazum
Boazum73551325
23-12-2018B. Cnossen
Yndyk 4, Boazum
Boazum73241369
15-10-2018Skitter
De Havens 7, Boazum
Boazum72683392
08-08-2018Boazumer Mjitte
Waltawei 22, Boazum
Boazum71778691
08-07-2018LMB Piter Bakker
Makkum 4, Boazum
Boazum72083999
04-04-2018Stichting Intercultura
De Havens 7, Boazum
Boazum71273204
06-03-2018Sanne Eeken Fotografie
Waltawei 8, Boazum
Boazum70561397
06-03-2018Voedings en Gewichtsconsulentenpraktijk Boonstra
De Havens 8, Boazum
Boazum70796904
05-01-2018Veehouderij Poelsma
Sylsterdyk 2, Boazum
Boazum70094454
05-01-2018Protestantse Streekgemeente De Slachsang
Tsjerkebuorren 1, Boazum
Boazum70015155
29-06-2017Veehouderij van Laar
Sylsterdyk 2, Boazum
Boazum68763824
29-06-2017Handelsonderneming WieBe
Tanialeane 22, Boazum
Boazum69014191
07-06-2017Vitaal & Gezond gewichtsconsulent Nadine
Waltawei 43, Boazum
Boazum68909497
29-04-2017Feenstra Techniek
De Trochsnijing 4, Boazum
Boazum68533292
29-04-2017De Boazumer boefkes
Tanialeane 18, Boazum
Boazum68379269
27-02-2017Eipeit BV
Bongier 5, Boazum
Boazum67501419
01-12-2016It Krobbehonk
De Pôlle 4 A, Boazum
Boazum65992172
07-01-2016EBNG Events
Yndyk 1, Boazum
Boazum64581055
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: