Bedrijven in Boazum (Bozum)

Overzicht van bedrijven uit Boazum die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over boazum

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Boazum

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Boazum. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Boazum (Bozum)

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
01-12-2020Boazumer Mjitte
Waltawei 22, Boazum
Boazum80991564
02-09-2020Fysio Middelzee
It Oerd 19, Boazum
Boazum80209556
01-09-2020Standing Crystal Stone
De Havens 5, Boazum
Boazum80136621
25-03-2020Ganzevoort Holding BV
Slachtedyk 2, Boazum
Boazum77706919
25-03-2020Ganzevoort Vastgoed BV
Slachtedyk 2, Boazum
Boazum77710894
17-01-2020Rindert van der Eems Holding BV
It Oerd 10, Boazum
Boazum77058089
02-01-2020Karin`s Network
Tsjerkebuorren 12, Boazum
Boazum76802434
01-01-2020Hendrik Jonker
De Havens 7, Boazum
Boazum80810969
17-12-2019Enerbo Beheer BV
Tsjerkebuorren 6, Boazum
Boazum76688240
05-11-2019Drapers Holding Project BV
Waltawei 4, Boazum
Boazum76289788
04-03-2019Feestfertier
De Trochsnijing 2, Boazum
Boazum74322648
19-10-2018B. Cnossen
Yndyk 4, Boazum
Boazum73241369
01-10-2018Skitter
De Havens 7, Boazum
Boazum72683392
08-08-2018Boazumer Mjitte
Waltawei 22, Boazum
Boazum71778691
02-07-2018LMB Piter Bakker
Makkum 4, Boazum
Boazum72083999
04-04-2018Stichting Intercultura
De Havens 7, Boazum
Boazum71273204
01-02-2018Voedings en Gewichtsconsulentenpraktijk Boonstra
De Havens 8, Boazum
Boazum70796904
05-01-2018Protestantse Streekgemeente De Slachsang
Tsjerkebuorren 1, Boazum
Boazum70015155
01-01-2018Sanne Eeken Fotografie
Waltawei 8, Boazum
Boazum70561397
07-06-2017Vitaal & Gezond gewichtsconsulent Nadine
Waltawei 43, Boazum
Boazum68909497
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: