Bedrijven in Blauwhuis

Overzicht van bedrijven uit Blauwhuis die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over blauwhuis

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Blauwhuis

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Blauwhuis. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Blauwhuis

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
11-12-2020MdV Maat(jes)werk
van der Looswei 1, Blauwhuis
Blauwhuis81167490
01-08-2020Leer Meer
De Sylroede 27, Blauwhuis
Blauwhuis78680263
31-03-2020Auto Service Ketelaar
van der Looswei 17, Blauwhuis
Blauwhuis77754301
17-12-2019MerDan 2019 BV
van der Looswei 17, Blauwhuis
Blauwhuis76675610
16-12-2019Teerenstra Beheer BV
Lytse Finne 1, Blauwhuis
Blauwhuis76665704
02-10-2019Kuipers Bouwadvies & Begeleiding
van der Looswei 23, Blauwhuis
Blauwhuis75989522
17-07-2019Brouwer technische dienstverlening
Sinsmar 7, Blauwhuis
Blauwhuis75472589
25-05-2019ANI Global BV
De Sylroede 1, Blauwhuis
Blauwhuis74929321
13-02-2019Henk-Jan Bakker agrarische diensverlening
van der Looswei 16, Blauwhuis
Blauwhuis73988715
05-11-2018SV Projects
De Sylroede 49, Blauwhuis
Blauwhuis73056510
01-11-2018Ketelaar Werken
van der Looswei 17, Blauwhuis
Blauwhuis73044067
15-10-2018ExtraordinaryDesign
Teatskehiem 4, Blauwhuis
Blauwhuis72726911
18-09-2018Fyzje BV
van der Looswei 8, Blauwhuis
Blauwhuis72593474
17-09-2018PaintVision BV
van der Looswei 8, Blauwhuis
Blauwhuis72596910
16-06-2018Euclase Movements
van der Looswei 6, Blauwhuis
Blauwhuis71899057
21-02-2018Pier Attema
van der Looswei 19, Blauwhuis
Blauwhuis70956235
01-01-2018Stichting It Blauhúster Skûtsje
De Sylroede 27, Blauwhuis
Blauwhuis67911870
01-01-2018Stichting It Blauhúster Skûtsje
Gerben Rijpmastrjitte 32, Blauwhuis
Blauwhuis67911870
02-10-2017Agrarische dienstverlening Teake Witteveen
Vitusdyk 6, Blauwhuis
Blauwhuis69695369
29-04-2017Stichting Vrienden van It Protternêst
Vitusdyk 4, Blauwhuis
Blauwhuis41004767
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: