Bedrijven in Blauwhuis

Overzicht van bedrijven uit Blauwhuis die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over blauwhuis
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Blauwhuis

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Blauwhuis. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Blauwhuis

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
31-05-2022YndY holistische therapie
De Sylroede 18, Blauwhuis
Blauwhuis86012762
31-05-2022Trimsalon Dogs `n Joy
Gerben Rijpmastrjitte 11, Blauwhuis
Blauwhuis86162934
01-05-2022Acronius Advies Blauwhuis
van der Looswei 21, Blauwhuis
Blauwhuis86451847
03-03-2022Autorijschool W. & Geldou de Boer
Jacobidyk 4, Blauwhuis
Blauwhuis84021845
03-03-2022Auto Service Ketelaar
Jacobidyk 15 A, Blauwhuis
Blauwhuis85026875
01-12-2021FYMEVO BV
De Sylroede 19, Blauwhuis
Blauwhuis84711922
02-09-2021Chris Draijer Diensten & Techniek
Sinsmar 17, Blauwhuis
Blauwhuis70719888
02-07-2021FRK vintage VW
Gerben Rijpmastrjitte 13, Blauwhuis
Blauwhuis82699194
02-07-2021Kuipers Agriservice
Vitusdyk 4, Blauwhuis
Blauwhuis82004749
02-07-2021Klokwijs Property
Vitusdyk 8, Blauwhuis
Blauwhuis83068163
16-11-2020S. van der Schaaf Bestratingen
van der Looswei 22, Blauwhuis
Blauwhuis81106106
01-08-2020Leer Meer
De Sylroede 27, Blauwhuis
Blauwhuis78680263
16-12-2019Teerenstra Beheer BV
Lytse Finne 1, Blauwhuis
Blauwhuis76665704
02-10-2019Kuipers Bouwadvies & Begeleiding
van der Looswei 23, Blauwhuis
Blauwhuis75989522
25-05-2019ANI Global BV
De Sylroede 1, Blauwhuis
Blauwhuis74929321
01-02-2019Rabe Elektrotechniek
De Sylroede 55, Blauwhuis
Blauwhuis73801488
23-11-2018Zijlstra Laswerken
Gerben Rijpmastrjitte 23, Blauwhuis
Blauwhuis73170518
05-11-2018SV Projects
De Sylroede 49, Blauwhuis
Blauwhuis73056510
01-11-2018Ketelaar Werken
van der Looswei 17, Blauwhuis
Blauwhuis73044067
15-10-2018ExtraordinaryDesign
Teatskehiem 4, Blauwhuis
Blauwhuis72726911

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: