Bedrijven Arum
Drimble

Bedrijven in Arum

Overzicht van bedrijven uit Arum die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over arum

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Arum

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Arum. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Arum

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nummer
08-07-2018Johan Kramer
Bayumerleane 3, Arum
Arum71869867
08-07-2018Stoeterij Lente
Baarderbuorren 8, Arum
Arum71769439
06-06-2018Lenten Conservation Consultancy
Polle 14, Arum
Arum71773088
13-05-2018J.B. Tolsma Bouw
De Dobbe 6, Arum
Arum71396748
13-05-2018Casper de Boer
De Dobbe 16, Arum
Arum71367349
05-04-2018Mts S. en C. Anema
Monnikeweg 1, Arum
Arum70908117
05-04-2018Kroeger Mensport
Baarderbuorren 20, Arum
Arum70899010
25-01-2018DeHarryGroep BV
De Tille 16, Arum
Arum70717761
10-01-2018H. Hendriks Holding BV
De Dobbe 14, Arum
Arum70575347
10-01-2018S. Kramer Holding BV
Kaatsplein 13, Arum
Arum70575517
11-12-2017dve metselwerken
van Camminghaweg 19, Arum
Arum70260443
22-11-2017Vereniging van Eigenaren Villapark Mooi Gaasterland
van Camminghaweg 36, Arum
Arum70131503
01-11-2017Benny`s Original Motorworks
Julianastraat 15, Arum
Arum69965951
20-10-2017V.O.F. Vlug Arum
Bayumerleane 6, Arum
Arum59671858
20-10-2017V.O.F. Vlug Arum
Baarderbuorren 11, Arum
Arum59671858
20-10-2017Pedicure Willy Vlug-Wagenaar
Baarderbuorren 15, Arum
Arum69826110
20-08-2017GIVA Technische dientsverlening
Sytzamaweg 33, Arum
Arum69143986
29-06-2017Sneijders Bouwservice
Sytzamaweg 9, Arum
Arum68937547
29-04-2017Crazy Quilt Productions
Grauwe Kat 21, Arum
Arum68233558
29-04-2017Piet Wierda
van Camminghaweg 3, Arum
Arum68453736
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Zuidwest-FrieslandBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: