Drimble

Bedrijven in Arum

Overzicht van bedrijven uit Arum die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over arum

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Arum

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Arum. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Arum

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
03-07-2019FEEBE Holding BV
Ald Rij 10, Arum
Arum75245450
19-06-2019C&C Beheer BV
Sytzamaweg 43, Arum
Arum75098385
18-06-2019A. Walstra Beheer BV
Sytzamaweg 43, Arum
Arum75094169
25-05-2019Mts. J. Wagenaar
Allengaweg 11, Arum
Arum74802461
25-05-2019Schola Bruining
van Camminghaweg 28, Arum
Arum74704842
04-04-2019Tessa Huttema
De Tille 39, Arum
Arum74340719
14-02-2019BB Aluminiumbouw
Ald Rij 18, Arum
Arum73432849
14-02-2019Rispens & Jonkers Machine Service
Grauwe Kat 9, Arum
Arum73468711
14-02-2019Smink Installatietechniek
De Tille 9, Arum
Arum73667811
14-02-2019Tonny Leeuwen Sporthorses
van Camminghaweg 36, Arum
Arum73920398
23-12-2018Groenbedrijf S.M. van Althuis
Sytzamaweg 42, Arum
Arum73083852
23-12-2018Hettinga Molkfee
Monnikeweg 2, Arum
Arum73364029
12-12-2018Karsva Websolutions
van Camminghaweg 35, Arum
Arum73233528
15-10-2018Femke Zorg(t)
Baarderbuorren 9, Arum
Arum72425407
15-10-2018Ria`s kraamzorg
Polle 14, Arum
Arum72483245
17-08-2018S. Sijtsma
It Ald Hôf 18, Arum
Arum72283076
08-07-2018Loonbedrijf J. Kramer
Bayumerleane 3, Arum
Arum71869867
08-07-2018Stoeterij Lente
Baarderbuorren 8, Arum
Arum71769439
06-06-2018Lenten Conservation Consultancy
Polle 14, Arum
Arum71773088
13-05-2018J.B. Tolsma Bouw
De Dobbe 6, Arum
Arum71396748
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: