Drimble

Bedrijven in Allingawier

Overzicht van bedrijven uit Allingawier die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over allingawier

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Allingawier

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Allingawier. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Allingawier

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
04-04-2019Restaurant Allingawier
Kerkbuurt 21, Allingawier
Allingawier74106635
28-11-2018Restaurant It Ferhaal
Kerkbuurt 11, Allingawier
Allingawier69856842
28-11-2018Restaurant It Ferhaal
Kerkbuurt 19, Allingawier
Allingawier69856842
08-07-2018Enerzjy Koöperaasje Wûnseradiel U.A.
Meerweg 7, Allingawier
Allingawier71921532
18-10-2017Restaurant It Ferhaal
Kerkbuurt 21, Allingawier
Allingawier69856842
27-02-2017I VVonder
Meerweg 22, Allingawier
Allingawier67920217
01-08-2016Melkveebedrijf Hylkema
Meerweg 17, Allingawier
Allingawier65668731
23-09-2015Melkveehouderij J.J. Gietema
Bonjeterperweg 6, Allingawier
Allingawier64172864
12-05-2014Reflex Agrarisch Advies
Meerweg 7, Allingawier
Allingawier60656530
15-01-2013Tobias Multiservice
Meerweg 9, Allingawier
Allingawier56974140
20-09-2012Stichting Vanhoek Band
Meerweg 3, Allingawier
Allingawier56065280
01-06-2012De Lege Mar BV
Meerweg 11, Allingawier
Allingawier55392814
01-06-2012Lege Mar BV
Meerweg 11, Allingawier
Allingawier55395635
14-09-2011Zorgboerderij Op `e Romte
Meerweg 9, Allingawier
Allingawier53537211
23-08-2011STICHTING ALDFAERS ERF
Meerweg 4, Allingawier
Allingawier41000138
23-08-2011STICHTING ALDFAERS ERF
Kerkbuurt 19, Allingawier
Allingawier41000138
23-08-2011STICHTING ALDFAERS ERF
Kerkbuurt 15, Allingawier
Allingawier41000138
23-08-2011STICHTING ALDFAERS ERF
Kerkbuurt 17, Allingawier
Allingawier41000138
23-08-2011STICHTING ALDFAERS ERF
Kerkbuurt 13, Allingawier
Allingawier41000138
23-08-2011STICHTING ALDFAERS ERF
Meerweg 3, Allingawier
Allingawier41000138
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: