Bedrijven in Abbega

Overzicht van bedrijven uit Abbega die recent zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Klik op de bedrijven voor meer informatie.

informatie alleen over abbega

Overzicht recent ingeschreven bedrijven uit Abbega

Hieronder staat een lijst met de meest recente bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven uit Abbega. Naast informatie uit de Kamer van Koophandel halen we ook informatie uit andere openbare bronnen (zoals ons eigen faillissementsregister). Op deze manier kunnen wij een volwaardig en gratis bedrijvenregister leveren. Bedrijf toevoegen? Dat kan, klik hier.

Bedrijven in Abbega

ToegevoegdBedrijfsnaamVestigingsplaatsKVK-nr
06-01-2021J&G Security BV
Skoalstrjitte 2, Abbega
Abbega81494564
27-12-2019Volksdansgroep Yleke Dûnsers
Wartenterp 8, Abbega
Abbega76662691
25-07-2019Maritski Works
Pikesyl 2, Abbega
Abbega75433575
07-07-2019Peter Kookthier
Twiska 1, Abbega
Abbega75271354
01-05-2019H.Heeres Techniek
Abbegeasterketting 14, Abbega
Abbega74740288
28-11-2018Feenstra Groep BV
Rige 14, Abbega
Abbega73219320
15-10-2018JML Security
Skoalstrjitte 2, Abbega
Abbega72791489
14-06-2018B.W. Feenstra Beheer BV
Wartenterp 4, Abbega
Abbega71885382
01-01-2018R.B. Steenwijk
Moarrawei 2, Abbega
Abbega70553483
31-03-2016Mei Leafde
Abbegeasterketting 14, Abbega
Abbega64831892
10-11-2014Stoeterij Koopmans V.O.F
Rige 2, Abbega
Abbega61838845
08-01-2014H. Genee BV
Rige 8, Abbega
Abbega59684011
18-09-2012Cowfeet Company
Wartenterp 11, Abbega
Abbega56051816
06-06-2012Marphy`s Law
Twiska 1, Abbega
Abbega55388213
26-03-2012Vleeshandel Abbega
Wartenterp 1, Abbega
Abbega54962668
15-02-2012Veninga CV
Twiska 2, Abbega
Abbega54678579
08-02-2012Quintera BV
Wartenterp 13, Abbega
Abbega54622549
26-05-2011Pedicure Annie Osinga
Pikesyl 8, Abbega
Abbega52803058
03-05-2010S.K. Feenstra Beheer BV
Wartenterp 13, Abbega
Abbega01182424
18-02-2010Multi@work
Moarrawei 4, Abbega
Abbega32168615
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naarBedrijven gemeente Súdwest-FryslânBedrijven regio SneekBedrijven provincie FrieslandBedrijven Nederland

Gemeenten in de regio Sneek:

Regio's in de provincie Friesland: