Brandweer met spoed naar Oeble Om Wei in Warstiens

112-melding op 14-05-2012 om 19:11 in Warstiens (gem. Leeuwarden).

De hulpdiensten zijn maandagavond uitgereden naar Warstiens (gemeente Leeuwarden). De p2000 melding is om 19:11 verzonden door de veiligheidsregio Friesland.
In deze 112 melding is verder geen informatie voor de aanleiding van deze oproep vermeld.

14 mei 2012 om 19:11
14-05-2012 19:11

Locatie bij benadering

Geen overige P2000-meldingen in deze postcode

HyperlokaalPostcode 9004XZBuurt Warstiens
Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naar112 gemeente Leeuwarden112 regio Leeuwarden112 provincie Friesland112 Nederland

    De informatie op deze pagina komt van het nationaal P2000-systeem welke gebruik wordt voor 112-meldingen. Het P2000-netwerk wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie gebruikt in geval van incidenten of overige situaties waar hun aanwezigheid gewenst is. De (korte) berichten bevatten meestal informatie over de locatie, het soort incident, de prioriteit en de gealarmeerde eenheden. De informatie die (openbaar) doorgegeven wordt via een P2000-melding verschilt per veiligheidsregio.