Drimble

Verkeer/Wegverkeer/Verkeersstremming prio 3 Miedum Wynser Binnepaed

Info over een 112-melding die gedaan is op 04-06-2019 om 12:59 in Miedum (gem. Leeuwarden).

informatie alleen over miedum

Verkeer/Wegverkeer/Verkeersstremming prio 3 Miedum Wynser Binnepaed

Verkeer/Wegverkeer/Verkeersstremming prio 3 Miedum Wynser Binnepaed

Geïnformeerde capcodes:

330112

Laatste P2000-meldingen in dezelfde postcode (9082 AZ):

112 Nieuws uit Miedum (klik hier voor volledig overzicht)

19-12-201907:00Vergunningsaanvragen en bekendmakingen gemeente Leeuwarden (18 december 2019)
De gemeente Leeuwarden heeft gisteren (woensdag 18 december 2019) de volgende 72 bekendmakingen gepubliceerd:
Gerelateerd

Navigeer verder:

HyperlokaalPostcode 9082AZBuurt Buitengebied Lekkum en MiedumWijk Dokkumer Ie e.o.
Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naar112 gemeente Leeuwarden112 regio Leeuwarden112 provincie Friesland112 Nederland

    De informatie op deze pagina komt van het nationaal P2000-systeem welke gebruik wordt voor 112-meldingen. Het P2000-netwerk wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie gebruikt in geval van incidenten of overige situaties waar hun aanwezigheid gewenst is. De (korte) berichten bevatten meestal informatie over de locatie, het soort incident, de prioriteit en de gealarmeerde eenheden. De informatie die (openbaar) doorgegeven wordt via een P2000-melding verschilt per veiligheidsregio.