Brandweer met normale urgentie naar Voorstreek, Leeuwarden

112-melding op 18-11-2021 om 08:51 in Leeuwarden.

De hulpdiensten zijn donderdagochtend uitgereden naar Leeuwarden (gemeente Leeuwarden). De p2000 melding is om 08:51 verzonden door de veiligheidsregio Friesland. De zogehete capcode in deze 112 melding verwijst naar: "300055: Monitorcode Brandweer Friesland, 303426: Leeuwarden (Duikers) Brandweer Friesland Leeuwarden, 2029569: Groepscode Group-2 Brandweer Landelijk"

18 november 2021 om 08:51
18-11-2021 08:51

Locatie bij benadering

HyperlokaalPostcode 8911JHBuurt De WaagWijk Binnenstad
Plaatsen in deze gemeente Aegum Alde Leie Baard Bears Britsum Easterlittens Feinsum Friens Goutum Grouw Hempens Hijum Hilaard Huns Idaard Irnsum Jellum Jelsum Jorwert Koarnjum Leeuwarden Lekkum Leons Mantgum Miedum Roordahuizum Snakkerburen Stiens Swichum Teerns Warga Warstiens Wartena Weidum Wijtgaard Wirdum
Terug naar112 gemeente Leeuwarden112 regio Leeuwarden112 provincie Friesland112 Nederland

    De informatie op deze pagina komt van het nationaal P2000-systeem welke gebruik wordt voor 112-meldingen. Het P2000-netwerk wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie gebruikt in geval van incidenten of overige situaties waar hun aanwezigheid gewenst is. De (korte) berichten bevatten meestal informatie over de locatie, het soort incident, de prioriteit en de gealarmeerde eenheden. De informatie die (openbaar) doorgegeven wordt via een P2000-melding verschilt per veiligheidsregio.