Drimble

Brandweer met gepaste spoed naar Easthimmerwei in Folsgare

Info over een 112-melding die gedaan is op 27-06-2017 om 16:55 in Folsgare (gem. Súdwest-Fryslân).

informatie alleen over folsgare

Brandweer met gepaste spoed naar Easthimmerwei in Folsgare

P 2 inci-03 dier in put/kelder easthimmerwei folsgare 025633

Geen overige P2000-meldingen in deze postcode

112 Nieuws uit Folsgare (klik hier voor volledig overzicht)

25-10-201907:05Bekendmakingen gemeente Súdwest-Fryslân (24 oktober 2019)
De gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) heeft gisteren (donderdag 24 oktober 2019) de volgende 50 bekendmakingen...
06-10-201916:47Melissa Brandsma uit Folsgare wint NK Neckrope Dressuur
Tijdens EquiDay op 5 oktober in Nijkerk werd voor het eerst het Nederlands Kampioenschap Neckrope Dressuur rijden gehouden...
04-10-201907:03Vergunningsaanvragen en bekendmakingen gemeente Súdwest-Fryslân ( 3 oktober 2019)
De gemeente Súdwest-Fryslân (Zuidwest-Friesland) heeft gisteren (donderdag 3 oktober 2019) de volgende 42 bekendmakingen...
Gerelateerd

Navigeer verder:

HyperlokaalPostcode 8773KPBuurt Folsgare
Plaatsen in deze gemeente Abbega Allingawier Arum Blauwhuis Boazum Bolsward Breezanddijk Britswert Burgwerd Cornwerd Dedgum Deersum Easterein Easterwierrum Exmorra Ferwoude Folsgare Gaast Gaastmeer Gauw Goenga Greonterp Hartwerd Heeg Hemelum Hichtum Hidaard Hieslum Hindeloopen Hinnaard Hommerts Idsegahuizum Idzega Iens IJlst IJpecolsga IJsbrechtum Indijk It Heidenskip Itens Jutrijp Kimswerd Kornwerderzand Koudum Koufurderrige Kubaard Loenga Lollum Longerhouw Lutkewierum Makkum Molkwerum Nijhuizum Nijland Offingawier Oosthem Oppenhuizen Oudega (Wymbritseradiel) Parrega Piaam Pingjum Poppingawier Rauwerd Reahus Rien Sandfirden Scharnegoutum Schettens Schraard Sijbrandaburen Smallebrugge Sneek Stavoren Terzool Tirns Tjalhuizum Tjerkwerd Uitwellingerga Waaksens Warns Westhem Wieuwerd Witmarsum Wolsum Wommels Wons Workum Woudsend Zurich
Terug naar112 gemeente Súdwest-Fryslân112 regio Sneek112 provincie Friesland112 Nederland

    De informatie op deze pagina komt van het nationaal P2000-systeem welke gebruik wordt voor 112-meldingen. Het P2000-netwerk wordt door hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie gebruikt in geval van incidenten of overige situaties waar hun aanwezigheid gewenst is. De (korte) berichten bevatten meestal informatie over de locatie, het soort incident, de prioriteit en de gealarmeerde eenheden. De informatie die (openbaar) doorgegeven wordt via een P2000-melding verschilt per veiligheidsregio.