Drimble

112-Nieuws Wier

Op deze pagina staat een overzicht van de laatste 112-gerelateerde berichten (zoals over politie, brandweer en ambulance) uit wier.

informatie alleen over wier

Nieuws over de politie, ambulance en brandweer in Wier

Hieronder staat een overzicht met nieuws over Wier, dat betrekking heeft op de hulpdiensten zoals de politie, ambulance en brandweer. Het nieuwsoverzicht wordt samengesteld uit vele duizenden nieuwsbronnen. Specifiek op zoek naar Burgernet-meldingen, klik hier
10:09
RefDag | Kerk & Religie
Het bord is onverbiddelijk: de toegangsweg naar Marsum (Marssum) loopt dood. Marsum is trouwens geen dorp, zelfs geen gehucht. Eigenlijk...
Gerelateerd

Navigeer verder:

Plaatsen in deze gemeente Achlum Baaium Beetgum Beetgumermolen Berlikum Blessum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Firdgum Franeker Herbaijum Hitzum Ingelum Klooster-Lidlum Marssum Menaldum Minnertsga Oosterbierum Oudebildtzijl Peins Pietersbierum Ried Schalsum Sexbierum Sint Annaparochie Sint Jacobiparochie Skingen Slappeterp Spannum Tzum Tzummarum Vrouwenparochie Westhoek Wier Winsum (FR) Wjelsryp Zweins
Terug naar112-Nieuws in gemeente Waadhoeke112-Nieuws in regio Noordwest Friesland112-Nieuws in provincie Friesland112-Nieuws in Nederland

Gemeenten in de regio Noordwest Friesland:

Regio's in de provincie Friesland: